بررسی نسخه های مختلف بازی های کامپیوتری

در این مقاله سعی شده است به پرسش های زیر پاسخ داده شود:

کدام یک از این نسخه ها برای بازی بهتر اند؟

آیا همه این نسخه ها کرک می شوند؟

کدام نسخه دارای حذفیات است؟