تغییرات Windows 10 Spring Creator Update نسخه 1803

Spring Creator به روز رسانی همچنین برخی از بهبود عملکرد مهم و رفع امنیتی را به ارمغان می آورد. به روز رسانی شامل برخی از تغییرات در Edge، تنظیمات حریم خصوصی، لیست برنامه، نوت بوک Cortana، برنامه تنظیمات، اشتراک نزدیک و خیلی موارد بیشتر.